Podział sieci na podsieci

11 Październik 2018 | 12:52 Sieci komputerowe

Podział sieci na podsieci

Podział sieci jest pomocny przy zarządzaniu większą infrastrukturą sieci. Wprowadzono tzw. Bezklasową dystrybucję adresów IP, co dało możliwość opracowania metody podziału na podsieci CIDR.

Metoda ta jest nazywana metodą CIDR (Classes Inter-Domain Routing). Do projektowania struktury sieci oblicza się:

- liczbę podsieci (2n)

- liczbę dostępnych w podsieci adresów hostów (2n - 2)

Aby podzielić sieć trzeba tak że wiedzieć czym jest adres IP oraz maska.

Adres IP jest to identyfikator urządzeń w sieci.

Maska służy do wyodrębnienia podsieci i hosta z adresu IP.

Przykład 1:

Administrator otrzymał adres sieci prywatnej 192.168.1.0 z maską 24 bitową. Dostał zadanie podziału na
a) 2 podsieci; 
b) 6 podsieci; 
c) 9 podsieci. 
Jak będzie wyglądała maska w wyniku podziału?

Podstawowa maska to 255.255.255.0 a w postaci binarnej 11111111.11111111.11111111.00000000 czyli ma postać 24 bitową. 

a) Podział na 2 podsieci:

2n = 21 = 2

Pod n podstawiamy 1, więc zgodnie ze wzorem daje nam 2 podsieci.

Piszemy maskę zgodnie z n w postaci binarnej: 11111111.11111111.11111111.10000000

W postaci dziesiętnej wygląda ona tak: 255.255.255.128

b) Podział na 6 podsieci:

2n = 23 = 8

Pod n podstawiamy 3, ponieważ gdybyśmy dali 2, to wynikiem było by 4, więc za mało na ten podział. Tak jak poprzednio piszemy maskę w postaci binarnej: 11111111.11111111.11111111.11100000

A w postaci dziesiętnej wygląda tak: 255.255.255.224

c) Podział na 9 podsieci:

Analogicznie jak poprzednio piszemy wzór: 2n = 24 = 16

Maska w postaci binarnej: 11111111.11111111.11111111.11110000

Maska w postaci dziesiętnej: 255.255.255.240

Przykład 2:

Podziel prywatną sieć lokalną o adresie 192.168.1.0/24 na 4 podsieci w taki sposób, aby można było zaadresować taką samą liczbę hostów. Wskaż maskę podsieci, za pomocą której można dokonać takiego podziału.

Nasze IP: 192.168.1.0

Maska: 255.255.255.0

Maska w postaci binarnej przed podziałem: 11111111.11111111.11111111.00000000

2n = 22 = 4 – warunek spełniony, wychodzą 4 podsieci.

Wpisujemy do maski liczbę n jako kolejne bity.

11111111.11111111.11111111.11000000

Otrzymujemy maskę w postaci dziesiętnej: 255.255.255.192

Przejdźmy do adresu IP. Nie potrzeba wszystkiego zamieniać na postać binarną, więc zamienię tylko to co nas interesuje oznaczając podkreśleniem.

192.168.1.00000000 – 1 podsieć.

192.168.1.01000000 – 2 podsieć.

192.168.1.10000000 – 3 podsieć.

192.168.1.11000000 – 4 podsieć.

Teraz możemy wypisać adresy sieci:

1 podsieć:

Adres sieci: 192.168.1.0

Adres 1 hosta: 192.168.1.1

Adres ostatniego hosta: 192.168.1.62

Adres rozgłoszeniowy: 192.168.1.63

2 podsieć:

Adres sieci: 192.168.1.64

Adres 1 hosta: 192.168.1.65

Adres ostatniego hosta: 192.168.1.126

Adres rozgłoszeniowy: 192.168.1.127

3 podsieć:

Adres sieci: 192.168.1.128

Adres 1 hosta: 192.168.1.129

Adres ostatniego hosta: 192.168.1.190

Adres rozgłoszeniowy: 192.168.1.191

4 podsieć:

Adres sieci: 192.168.1.192

Adres 1 hosta: 192.168.1.193

Adres ostatniego hosta: 192.168.1.254

Adres rozgłoszeniowy: 192.168.1.255

Przykład 3:

Podziel sieć 192.168.1.0/24 na sieć, gdzie będzie maksymalnie 14 komputerów. Wyznacz maskę podsieci.

Nasz adres IP: 192.168.1.0

Maska: 255.255.255.0

Maska w postaci binarnej: 11111111.11111111.11111111.00000000

Wzór: 2n – 2 = 24 – 2 = 14 (Liczba komputerów)

Nowa maska w postaci binarnej: 11111111.11111111.11111111.11110000

W postaci dziesiętnej: 255.255.255.240